Yogaklang

Klangskålar och andra instrument

Vi hör mer än med våra öron. Vi hör med hela kroppen. Ljudvågor påverkar oss på olika sätt när de ger sitt avtryck inom oss. Vissa ljud uppfattas som behagliga och läkande medan andra ger obehagliga känslor.

Människan har använt instrument för att läka sig själv eller skapa harmoni under årtusenden med klangskålar och gongs.

Klangskålar och gongs sägs återskapa goda frekvenser i vårt energisystem. De tibetanska munkarna använder dessa flitigt för att skapa balans och harmoni vid meditationen.

Jag använder mig av bland annat både terapiskålar och sångskålar både i yoga och meditation.

Skålarna är tillverkade i olika metaller och i olika proportioner för att få fram olika bärande harmoniska ljud. Metallerna kan exempelvis vara tenn, koppar, silver, järn och guld.

Allting i naturen är ordnat i harmoniska proportioner, i vibrationer precis som i musiken. Varje atom vibrerar på sitt eget speciella vis. När vi lyssnar till blodet som pulserar i kroppen har även det en harmoni.

Klangskålar av bra kvalité ljuder i flera olika övertoner, som upplevs mycket positivt när svängningarna i kroppen känns harmoniska. Ljudet går rakt in i kroppens innersta kärna.

Kroppsvattnet (ca 80 %) i vår kropp bär vibrationer bra och vi kan uppleva klangskålens ljud som en inre massage. Klangskålen sägs återskapa och stimulera kroppens egna harmoniska frekvenser. Genom att stimuleras av vibrationen från en klangskål kan kroppen återuppta sin egen ”ostörda” frekvens och vi ”stäms/kalibreras” som gör att vi hamnar i inre balans med oss själva.

Man måste helt enkelt pröva!