Yogaklang

Yoga

Yoga är en form av Mindfulness där sömniga själar inte riskerar att somna.

Yogan ökar din uthållighet, styrka, förbättrar din syreupptagning, cirkulation, stärker och stretchar dina muskler. Dina leder, ligament blir smidigare, din ryggrad stärks upp genom rörelser. Nya rörelsemönster ökar också din kreativitet genom att du skapar fler bindningar mellan höger och vänster hjärnhalva. Din analyserande hjärna kan slappna av och lösningar i livets pussel trillar på plats av sig själv.

Vinyasa Flow Yoga

Alla kan yoga och yoga kan vara olika för olika personer. Det behöver inte ens vara något fysiskt. Det kan vara en personlig och värdefull upplevelse. Det beror på hur vi värderar.

Ska vi gå på ett yogapass är det viktigt att vara närvarande och observant i vad som känns bra i oss själva. Det är viktigt att vara försiktig med knän, rygg, nacke och att inte göra dumdristiga översträckningar. Känns det inte bra-gör det inte! Det är du som bestämmer vad du gör med din kropp på mattan, inte yogaläraren.

Yoga handlar inte om att bli vig utan om hälsa, smidighet och styrka inifrån och ut utifrån sina egna förutsättningar. Alla personer kan inte öva sig till t ex en lotusställning, där man sitter med korslagda ben med båda fötter upplagda på låren. Vårt bäcken skiljer sig åt och det hjälper inte att tänja och stretcha. Då kan du istället skada dig och det är inte tanken bakom yoga.

Knän är oerhört känsliga och mycket lite felkorrigering kan senare ge omfattande problematik. En översträckning i hamstring kan t ex förutom smärtan vara kostsam och ta år att komma tillrätta med.

Det ingår inte anatomi inom alla yogautbildningar. Alla utbildningar är inte heller godkända inom Yoga Alliance. Kolla gärna upp var din yogalärare har gjort sin praktik, vad som ingått och om hen är godkänd inom Yoga Alliance.

Jag anpassar min yoga till gruppen. Jag utgår från asanas i Ashtangayogan, moderniserat i vissa fall, som är rimligt att göra utifrån vår västerländska kultur och vår fysisk här i väst. Vi är oftast mer stela. Vill du göra det och kan – gör det! Du bestämmer själv din nivå. Alltid!

Jag försöker få in ett skönt flow med valda skonsamma övergångar mellan asanas (positioner). Successivt sträcker vi ut både stora och små muskelgrupper i hela kroppen. Avslutningsvis vilar vi en stund på mattan innan vi tackar varann och lämnar vår yogapraktik.

Namaste
Camilla

Vinyasa Flow Yoga & klangskålar

Vi hör med hela kroppen och ljudet går rakt in i kroppens innersta kärna. Kroppens vatten bär vibrationerna bra i vår kropp och vi kan uppleva klangskålarnas vibrationer som en härlig inre massage.
Klangskålar liksom gongs sägs återskapa och stimulera kroppens egna harmoniska frekvenser.

Genom att låta klangskålars vibrationer stimulera våra kroppar kan vi återskapa vårt eget energisystem till vår ostörda frekvens och vi hamnar i en inre balans med oss själva.Läs gärna mer om klangskålar under fliken ”klangskålar och andra instrument”.

I slutet av varje yogapass under avslappningen använder jag ofta klangskålar eller annan musik.

Under fliken Vinyasa Yoga Flow kan du läsa vidare om yogapassen.

Vinyasa Flow Yoga & klangmeditation

Efter Yoga Flow passet har jag istället för en avslappning en något längre meditation sittande med inslag även av klanginstrument.

Läs gärna mer om klangskålar under fliken ”klangskålar och andra instrument”.

Vinyasa Flow Yoga Walk & talk

Naturens frikostiga grönska och bländande skönhet genererar goda och harmoniska känslor.

Genom att vistas i skog och mark förbättras ditt immunförsvar. Samtidigt  får du massor av frisk luft och dagsljus som också gör att du sover bättre.  Genom fysisk rörelse och motion förbättras ditt mentala mående samtidigt som social gemenskap bidrar till att känna ökad glädje.

Under Walk & talk samtal inriktar vi oss på innehållsrika teman om sådant som berör oss människor. Vi kombinerar samtalsteman under skogspromenaden med stopp för härlig flowig Vinyasa yoga på en lämplig äng eller strand.

Att samverka dessa olika gynnande hälsofaktorer boostar hela dig och skapar ett ökat lugn i vardagen. När vi upplever meningsfulla samtal i social gemenskap under aktivitet och i vacker natur bidrar det till att känna en djup tillfredsställande i själen.